3. miesto na Slovensku – reálne rozvíjame CR v regióne

minV rámci štúdia sme sa my, študenti III.AW triedy, študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, zapojili do projektu Zručnosti pre úspech pod záštitou organizácie JA Slovensko.

Súčasťou štúdia a zároveň vynikajúcou praktickou príležitosťou bola možnosť zapojenia sa do súťaže pre študentské tímy s názvom Môj projekt. Úlohou bolo navrhnúť, pripraviť a zrealizovať konkrétny produkt v cestovnom ruchu.

Keďže cieľom nášho študijného odboru je práve rozvoj regionálneho cestovného ruchu, rozhodli sme sa vymyslieť projekt, ktorého podstatou bolo zvýšiť návštevnosť hradov v okolí. Našou  úlohou bolo vytvoriť video vizitku a keďže Západné Slovensko má nádherné a unikátne hrady a zrúcaniny, tak sme  využili príležitosť a zrealizovali projekt “Cesta za dukátmi” na Čachtickom hrade, Beckovskom hrade, Plaveckom hrade a hrade Uhrovec.

Úspešne sme postúpili do finálneho kola medzi 8 najlepších tímov. Naša video vizitka sa porotcom  zapáčila a dostali sme sa do celoslovenského kola, kde sme náš projekt spolu so spolužiačkou Magdalénou Knapovou prezentovali.

Finálové celoslovenské kolo sa konalo 27. 05. 2021 výnimočne online formou.  Náš projekt mal úspech a umiestnili sme sa na vynikajúcom 3. mieste. Teší nás nielen získanie umiestnenia, ale aj pocit, že odbor, ktorý študujeme už má reálny pozitívny dosah na náš región. 

https://www.youtube.com/watch?v=w40Vx-2vAJs

Bibiána Bolechová, III.AW
manažment regionálneho cestovného ruchu
@cesta_za_dukatmi